Bezbolestná instalace NodeJS pod Linuxem

(5. 2. 2019) Bezbolestná instalace NodeJS pod Linuxem

Při nastavování vývojového prostředí pod Linuxem se často můžeme setka s tím, že distribuce má předinstalovanou zastaralou verzi NodeJS (např. 0.10). Při odstranění staré verze a instalaci aktuální pod rootem vznikají problémy s právy, pozdější upgrade npm se stává bolestivý a je potřeba jej pouštět pod rootem. Následně vznikají situace, kdy je pod rootem nainstalovaná jiná verze node / npm a naprosto jiná pod uživatele.

Existuje několik možností, jak se vyhnout instalaci NodeJS pod rootem.

1. Použijeme Docker

Při použití Dockeru je Node izolován od OS, odpadají problémy s právy, problém je však při použití browser-sync a práce není natolik efektivní.

2. Instalace přes snap

Node nainstalujeme příkazem sudo snap install node --classic --channel=10/stable. Ostatně přes snap můžeme nainstalovat i další software - Docker, PHPstorm, Chrome, Spotifa a další.

3. Instalace přes Homebrew

Homebrew znají uživatelé MacOS, nedávno vyšla oficiální podpora pro Linux a Windows. Po instalaci NodeJS je nutné spustit příkaz brew install node

Volné pozice

O autorovi

Tomáš Smetka Frontend developer

V Pilulce mám na starosti frontend nového e-shopu www.pilulka.ro, který pohání Bootstrap 4 doplněný vlastními atomickými třídami, komponenty ve Vanilla JS & Vue.js a šablonovacím systémem Latte.

Používáme Webpack ve 4 verzi, Yarn, Stylelint, JSLint, SASS, Babel, ECMAScript 6.